Непознатият Лъвов Мост

Представяне на проект “Непознатият Лъвов Мост” – 28.10.2016

Екипът на Виарити представи успешно проекта си „Непознатият Лъвов мост – виртуална реалност“ на 28 октомври в „Музей за история на София“.
Проектът съответства на приоритетите на Направление 1 „Творческа София“, Програма 3 „Визуални изкуства“ на Столична програма Култура – 2016 г.

Виарити представи визуализации на четири исторически периода на Лъвов мост през вековете – Банишорски мост, Шарен мост, Следосвобожденски и реновираният Лъвов през 2014 г.
Проектът ни е творчески, насочен изцяло към модерната форма на визуално изкуство и като връзка между историята и изкуството.

Основните ни цели при реализацията бяха да създадем визуален творчески продукт, базиран на културното наследство на София, конкретно Лъвов мост. По този начин ние постигаме популяризиране на един от културно-исторчески паметници на столицата.
Нашият проект провокира интегрирането на информационните технологии като нова форма на културен туризъм.

Чрез дигиталното изкуство в проекта, може да се улови духа на конкретната епоха, да се усети и да се присъства виртуално в метаморфозите на Лъвов мост от древността до днес. Този директен допир с изкуството премахва много прегради, прави изкуството достъпно, както поражда и желанието за повишаване на културното потребление сред гражданите.

Виртуалната реалност е съвременна форма на нашия пърформънс ориентирана към многообразна аудитория.

Ние създадохме безплатен визуален продукт, който се популяризира в интернет пространство с възможност за свободен достъп.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *